Referat

How many seconds will it take a car to drive 1 Mile at 80 mph?

How many seconds will it take a car to drive 1 Mile at 80 mph?

80 miles an hour is 80 miles per 60 minutes, therefore to find the amount of minutes per mile we do 60 divided by 80 which is 0.75, if it takes 0.75 minutes to travel 1 mile, 7 times 0.75 will get the time in minutes which is 5.25 minutes, or 5 minutes and 15 seconds.

 1. How long does it take to go 1 mile at 80MPH?
 2. How many seconds does it take to go 1 mile at 75 mph?
 3. How far does a car travel at 80 mph?
 4. How long does it take to drive 1 mile?
 5. How fast do you have to go to go a mile a second?
 6. How long is a 15km drive?
 7. How long does it take to drive 6km?
 8. How fast are you going if you run a mile in 6 minutes?
 9. How long does it take to drive 80?
 10. How far does a car travel in 1 second at 70 mph?
 11. How long will it take to go 60 miles at 100 mph?
 12. How many minutes is 80 miles?
 13. How far do you travel at 60 mph in 1 second?

How long does it take to go 1 mile at 80MPH?

If you go 80 miles in one hour then you go one mile in one-eightieth of an hour. Thus it takes 1/80 hours to go one mile.

How many seconds does it take to go 1 mile at 75 mph?

48 seconds per mile is 1/48 of a mile per second (taking the reciprocal of seconds). Since there are 60 x 60 seconds in one hour we have 60 x 60 x 1/48 = 75 miles in one hour. So you are traveling at 75 mph. Question:-”How fast am I traveling if I take 48 seconds to go 1 mile?”

How far does a car travel at 80 mph?

If a car travels at 80 miles per hour for 70 minutes how far does it travel? - Quora. I am going to do the calculations in kilometres because heck if I know how miles work… 93.333… miles in total.

How long does it take to drive 1 mile?

A noncompetitive, relatively in-shape runner usually completes one mile in about 9 to 10 minutes, on average. If you're new to running, you might run one mile in closer to 12 to 15 minutes as you build up endurance. Elite marathon runners average a mile in around 4 to 5 minutes.

How fast do you have to go to go a mile a second?

It is a slow walking pace. … One minute at 60 mph will move you 1 mile.

How long is a 15km drive?

2 Answers By Expert Tutors

The distance equals 15km and the rate is 90 km/h. (15 km)/(90 km/h) = (1/6)h or "one-sixth of an hour." Convert this to minutes. (1 h)/6 * (60 min/h) = 10 min. Thus, the answer is 10 minutes.

How long does it take to drive 6km?

It depends on your driving speed. If you are in the speed of 60km/hr it takes 5 minutes if you are in 20km/hr it takes 15 minutes. That depends entirely on how fast you drive. That will depend on the speed you are driving.

How fast are you going if you run a mile in 6 minutes?

10 mph since you were going 1 mile in 6 minutes you would multiply each by 10 to then get 10 miles in 60 minutes or 10 mph. Ans: 10 miles per hour. Originally Answered: Is running a mile in 6 minutes good? A 6-minute mile is kind of the unofficial threshold of fast endurance running.

How long does it take to drive 80?

Answer: It will take 1 hour to go 80 miles if you are going at 80 mph.

How far does a car travel in 1 second at 70 mph?

Now, to remember when driving, 70 mph is 102 2/3 ft/sec.

How long will it take to go 60 miles at 100 mph?

All the above examples are at travelling at 60mph. 60 miles per hour = 1 mile per minute. Therefore: 100 miles = 100 minutes or 1 hr 40 minutes.

How many minutes is 80 miles?

How many minutes is in 80 miles? So 1 hr 14.3 mins (1 dp) to travel 80 miles at 70 mph. x = 68.57 minutes, this is the time it takes to go 80 miles at 70 mph.

How far do you travel at 60 mph in 1 second?

Therefore, it can travel 60/3600 miles in 1 second, which is equal to approximately 0.017 miles.

Hvordan kan du sælge en bil, der har været i besiddelse i to år, og kreditor har opbrugt alle anstrengelser for at få den tilbage?
Hvor lang tid tager det at sælge en bil efter tilbagetagelse?Hvad er tilbagetagelseslovene i Illinois?Hvad er forældelsesfristen for tilbagetagelse i...
Hvilket element kan bruges som brændstof i alternative biler?
Brint. Brint er et potentielt emissionsfrit alternativt brændstof, der kan fremstilles af indenlandske ressourcer til brug i brændselscellekøretøjer. ...
Min bil skøjter for meget, når jeg skal stoppe, ikke når jeg allerede er stoppet?
Hvorfor ryster min bil meget, når jeg stopper?Hvorfor ryster min bil, når jeg stopper ved et stoplys?Hvad forårsager overdreven vibration i en bil?Hv...